Chuyên trang : VUI SỐNG TIN MỪNG

Chuyên trang lưu trữ các bài chia sẻ, suy niệm và chứng từ sống Tin Mừng

VUI SỐNG TIN MỪNG

CHẲNG LẼ CỨ MÃI LÀ MÙA THU ? – Lm. Vĩnh Sang, DCCT

Tuần Thánh năm nay tôi được trải nghiệm tâm linh và tinh thần ở vùng cao nguyên Pleiku, nơi có nhiều Giáo Điểm của cả người Kinh lẫn người Dân Tộc. Sợ tôi không quen, hơn nữa khí hậu mùa hẻ nóng nực, anh em bảo tôi ở lại một Giáo Điểm lớn, nơi nhà cửa đã tạm ổn định, cộng đoàn Giáo Hữu đông đảo và...