Chuyên trang : VĂN HÓA XÃ HỘI

VĂN HÓA XÃ HỘI

KHÔNG THỂ PHÁT TRIỂN KHI LẤY SỰ YẾU KÉM LÀM NIỀM HÃNH DIỆN – Ts. Nguyễn Đình Thắng

Cách đây chừng hơn 3 năm, chuyên gia kinh tế, bà Phạm Chi Lan thuật lại nhận xét của một giới chức Ngân Hàng Thế Giới rằng: Việt Nam là quốc gia không chịu phát triển. Quả là một nhận xét đầy tính mỉa mai về thân phận của một dân tộc. Dĩ nhiên, thành phần lãnh đạo quốc gia phải chịu trách nhiệm và đã có...

HUYNH TRƯỞNG PHẢI LÀ…

Dưới đây là một vài suy nghĩ và nhận định về người Huynh Trưởng, người Lãnh Đạo trước dư luận và đòi hỏi của đám đông quần...

TIẾNG VIỆT MÌNH NGỘ QUÁ !

Hôm nọ tôi nói chuyện với đứa cháu (con ông anh) ở Melbourne Úc Châu bằng tiếng Việt. Cháu tôi khá rành tiếng Việt, nhưng đến khi nghe nó dùng tĩnh...