Chuyên trang : TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Chuyên trang chia sẻ các bài suy niệm, bài giảng Chúa Nhật

TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Bài giảng Thánh Lễ Chúa Nhật – Ngày Truyền Giáo 22.10.2017 – Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT, Nhà Thờ Công Lý, Sàigòn

XIN DÙNG CON THEO Ý CHÚA Lạy Chúa, xin cứ dùng con theo Ý Chúa, Làm chân tay cho người què cụt, Làm đôi mắt cho ai đui mù, Làm lỗ tai cho người bị điếc, Làm miệng lưỡi cho người không nói được, Làm tiếng kêu cho người chịu bất công. Lạy Chúa, xin cứ gửi con ra đồng lúa, Để đưa cơm cho người đói đang chờ, Và...