Chuyên trang : NGHIỆM SINH GIỮA ĐỜI

NGHIỆM SINH GIỮA ĐỜI

10 MẨU NGHIỆM SINH

    Cà phê đắng hay ngọt không phải ở cách pha chế, mà là ở việc bỏ đường hay không. Một cơn đau không phải phụ thuộc vào bạn quên như thế nào. Mà là ở việc bạn có can đảm để bắt đầu lại hay không?  Người đồng thời truy đuổi hai con thỏ, sẽ không thể bắt được con nào. Đừng thèm...