Chuyên trang : NGHIỆM SINH GIỮA ĐỜI

NGHIỆM SINH GIỮA ĐỜI

7 CÁCH BỐ THÍ KHÔNG TỐN MỘT ĐỒNG XU

  Một ngày nọ, có một người đàn ông chạy đến trước mặt vị lão hòa thượng, anh ta vừa khóc vừa kể lể: “Thưa ngài, vì sao con làm việc gì cũng đều không thành công?” Lão hòa thượng trả lời anh ta rằng: “Điều này là bởi vì anh chưa học được cách bố thí!”  Người đàn ông lại thắc...