Chuyên trang : NGHIỆM SINH GIỮA ĐỜI

NGHIỆM SINH GIỮA ĐỜI

NGƯỜI CHO – NGƯỜI NHẬN

Trong cuộc sống, ai trong chúng ta cũng có lúc cho và nhận. Cho về mặt vật chất và cho về mặt tinh thần. Người cho và người nhận đều có nỗi niềm tâm sự riêng. Nỗi lòng của người cho là sợ người nhận không thích. Nỗi lòng của người nhận là ở vào thế bị nhận, phải nhận. Tuy nhiên người cho vẫn là...