Chuyên trang : NGHIỆM SINH GIỮA ĐỜI

NGHIỆM SINH GIỮA ĐỜI

CHỈ CHỪNG MỘT NGỌN GIÓ QUA THÔI…

Bức ảnh này có thể mang vô vàn ý nghĩa với mỗi người. Với tôi, nó giống như bức ảnh miêu tả Hôn Nhân vậy. Tôi đã từng tin và nghĩ là Hôn Nhân có nghĩa là bền vững, là cố định, là một lần cưới nhau cả hai sẽ ở với nhau đến đầu bạc răng long, sinh con đàn cháu đống. Không biết mọi người, nhất là...