Chuyên trang : NGHIỆM SINH GIỮA ĐỜI

NGHIỆM SINH GIỮA ĐỜI

HAI CÁI TÚI CỦA CON NGƯỜI

  Mỗi người đều mang hai cái túi to: một ở trước ngực và một ở sau lưng mình, và cả hai nhét đầy những lầm lỗi. Tuy nhiên, cái túi đeo trước ngực thì đựng những tội lỗi của người hàng xóm, còn chiếc túi đeo sau lưng thì đựng tội lỗi của chính mình. Vì thế, người ta thường mù quáng, chẳng bao giờ...