Chuyên trang : MẸ ƠI ĐOÁI THƯƠNG

BÁO ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP MẸ ƠI ĐOÁI THƯƠNG

TÔI VÀ MẸ – MẸ VÀ TÔI

Xin thú nhận ngay từ đầu: tôi không phải là đứa con gần gũi với Mẹ Maria. Khi được rửa tội, tôi có một trong ba vị Bổn Mạng là Mẹ. Tôi lớn lên trong một gia đình Bắc di cư có truyền thống sùng kính Mẹ đặc biệt. Tôi đi học trường các sơ Đức Bà Truyền Giáo. Tôi biết sáng tác và viết cả chục bài Thánh...