Chuyên trang : CÔNG LÝ VÀ HÒA BÌNH

LỘC HƯNG, CÔ BÉ ÁO ĐỎ

Giáp Tết, quân ta đổ bộ, đánh chiếm khu vườn rau. Quân ta hoàn toàn thắng lợi, đã san bằng sào huyệt của địch. Trong một đêm, cả một vùng...

CHIẾN TRANH TÀN PHÁ

Trong thế chiến thứ hai, chỉ nội một đêm, có 1.000 máy bay, mỗi chiếc chở 4 quả bom cực lớn, mỗi quả nặng 1 tấn, tất cả đã san bằng thành phố...