Chuyên trang : CHỨNG TÁ YÊU THƯƠNG

CHỨNG TÁ YÊU THƯƠNG

CÂU CHUYỆN CỦA MẸ TÊRÊSA CALCUTTA

“Khi tôi dám nhận một người từ hè phố, họ đói, tôi cho họ bánh mì. Nhưng một người đang cảm thấy chán nản, cô đơn, mặc cảm, lại là người muốn bước ra hè phố. Đó là một người thiếu nghị lực. Nghèo về tinh thần là điều khó khăn hơn để vượt qua những nghịch cảnh của cuộc đời. Có thể...