Chuyên trang : CHỨNG TÁ YÊU THƯƠNG

CHỨNG TÁ YÊU THƯƠNG

VUA TÌNH YÊU ĐĂNG QUANG – AM. Trần Bình An

Người ta ví Napoléon chuẩn bị cho ngày đăng quang của mình kỹ như cho cuộc chiến của ông. Tất cả các công việc chuẩn bị được giao cho tướng quân Ségur, kiến trúc sư Percier, Fontaine, nhà thiết kế Jean Baptiste Isabey, những con người tài ba nhất thời bấy giờ. Trước khi được trao quyền, Napoléon cho tiến hành...