Chuyên trang : CHIA SẺ CHUYÊN ĐỀ

Chuyên trang chia sẻ các Chuyên đề đặc biệt

CHIA SẺ CHUYÊN ĐỀ

MƯỜI ĐIỀU BI AI CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

  Hơn 100 năm trước, chí sĩ Phan Chu Trinh, người đã từng sang Nhật, Pháp có dịp nhìn lại xã hội Việt Nam, ông đã viết ra những lời tâm huyết này. 100 năm sau, Việt Nam đã thay đổi được những gì ? Mời các bạn cùng suy ngẫm.  1. Trong khi người nước ngoài có chí cao, dám chết vì việc nghĩa, vì lợi dân ích...