Chuyên trang : CHIA SẺ CHUYÊN ĐỀ

Chuyên trang chia sẻ các Chuyên đề đặc biệt

CHIA SẺ CHUYÊN ĐỀ

CỨU TRỢ ĐỢT 2 BÃO LỤT Ở XÃ XUÂN SƠN, HUYỆN VẠN NINH, TỈNH KHÁNH HÒA

CỨU TRỢ ĐỢT 2 BÃO LỤT Ở XÃ XUÂN SƠN, HUYỆN VẠN NINH, TỈNH KHÁNH HÒA Bắt đầu từ Chúa Nhật 19.11.2017 – Kết thúc Chúa Nhật 3.12.2017 Danh sách các ân nhân đã chia sẻ: Một người ở Gx. Vườn Xoài ( Sàigòn ): 1.000.000 VND Các Bà Mẹ Công Giáo London-Ontario ( Canada ): 38.300.000 VND Elena Nguyen ( Canada ): 1.000.000 VND Cô Lê...