Chuyên trang : BẢO VỆ SỰ SỐNG

Chuyên trang các đề tài, tư liệu và bài viết về “Bảo vệ Sự Sống – Chống phá thai”

BẢO VỆ SỰ SỐNG

CHẾT CHO CON ĐƯỢC SỐNG

Đây là bài viết của ông Pierluigi Molla, trình bày về cuộc đời của chính thân mẫu mình. Thánh Nữ Gianna Beretta sinh ngày 4.10.1922 tại thị trấn Magenta, miền bắc nước Ý, trong một gia đình có 13 người con nhưng chỉ sống được 8 người. Cha mẹ của Gianna không sang giàu nhưng có Đức Tin mạnh mẽ và lòng đạo đức...