Chuyên trang : BẢO VỆ SỰ SỐNG

Chuyên trang các đề tài, tư liệu và bài viết về “Bảo vệ Sự Sống – Chống phá thai”

BẢO VỆ SỰ SỐNG

LƯƠNG Y NHƯ… TIỀN MÁU !

Bao giờ nền Y Học Việt Nam có thể đào tạo nên một bác sĩ nghiên cứu có thể lấy được Giải Nobel Y Khoa ? Hay là một nửa Giải Nobel Y Khoa ? Các bệnh viện và các Đại Học Y Khoa Việt Nam có thể phát minh gì được không ? Câu trả lời là: kể như bó tay ! Đơn giản vì Y Đức không có ...