Chuyên trang : BẢO VỆ SỰ SỐNG

Chuyên trang các đề tài, tư liệu và bài viết về “Bảo vệ Sự Sống – Chống phá thai”

BẢO VỆ SỰ SỐNG

“XIN CHA CHO CHÚNG CON HẰNG NGÀY… THẤT NGHIỆP!” – Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Xin thưa ngay là chúng tôi, nhiều bạn trẻ, nhiều anh chị em tông đồ trung niên, cả nhiều Linh Mục và Nữ Tu chúng tôi vẫn thầm cầu nguyện hoặc cầu nguyện chung với nhau bằng Kinh Lạy Cha đúng thật là vậy: “Xin cho chúng con hằng ngày… thất nghiệp”. Ơ hay, sao lại thế? Chuyện gì lạ vậy? Cũng cần nhắc lại...