Chuyên trang : BẢO VỆ SỰ SỐNG

Chuyên trang các đề tài, tư liệu và bài viết về “Bảo vệ Sự Sống – Chống phá thai”

BẢO VỆ SỰ SỐNG

Câu chuyện BVSS: CHÚA ĐÃ CỨU TÔI !

  Chúa Giêsu là Cứu Chúa của nhân loại, mọi người đều biết, nên tôi cũng biết từ lâu rồi ! Và điều này làm tôi yên tâm trong một thời gian dài cho đến ngày tôi chạm được cái chân lý đầy ngỡ ngàng này: Chúa Giêsu là Cứu Chúa của tôi ! Hay nói rõ hơn: Ngài đã cứu tôi. Câu chuyện xảy ra mấy năm rồi...