Chuyên trang : BÁO ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

Chuyên trang lưu trữ các số báo Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp của DCCT từ tháng 8.2013

BÁO ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

“CÁC MÔN ĐỆ ĐÃ TIN VÀO NGƯỜI…” ( Ga 2, 11 )

Thứ bảy tuần vừa qua, ngày 4.2.2017, đến phiên chúng tôi chia xẻ trong Thánh Lễ dịp Hành Hương Kính Đức Mẹ, chủ đề Nhà Dòng đã giao cho lần này là “Mẹ Maria ở tiệc cưới Cana” ( Ga 2, 1 – 11 ). Thật bất ngờ khi tham khảo tài liệu về Linh Ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp để soạn bài, chúng tôi gặp được...