Bảo vệ Sự Sống

ĐỪNG QUÊN CÓ MẸ !

Đã từ rất lâu, trắng đen đã rõ, phải trái đã phân minh nhưng cuộc chiến giữa những người Bảo Vệ Sự Sống chống phá thai và những người Bảo...

Chia sẻ chuyên đề

GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

Lời trần tình: Sau câu chuyện của cựu Hồng Y Tổng Giám Mục Washington Theodore Hồng Y McCarrick, báo cáo của bồi thẩm Pennsylvania và một lá thư đang...

Nghiệm sinh giữa đời

Công cha nghĩa mẹ

Quà của Bố

Mẹ ơi đoái thương

Báo Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Báo Ephata

Niềm vui Giáng Sinh

Đơn khúc niềm tin

CON TẠ ƠN CHÚA

  Con tạ ơn Chúa vì chồng của con cứ phàn nàn khi bữa cơm chưa dọn kịp, bởi lẽ anh ấy đang ở ngay bên cạnh con, chứ không phải bên ai khác. Con...