Bảo vệ Sự Sống

Nghiệm sinh giữa đời

ĐỜI NGƯỜI LÀ GIẤC MỘNG

Một nhà doanh nghiệp rất nổi tiếng, có thói quen rất lạ, cứ cách một thời gian, ông lại dẫn theo vợ con đến lò hỏa táng để xem. Có người không...

Công cha nghĩa mẹ

Quà của Bố

Mẹ ơi đoái thương

Báo Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Báo Ephata

Niềm vui Giáng Sinh

Đơn khúc niềm tin

LỜI CẦU XIN CÒN SÓT LẠI

  Chúa Nhật hôm đó có một bà lão đến gặp mình trước giờ Lễ, bà dúi vào tay mình một phong thư có một ít tiền lẻ trong đó, với một lời...