Quỹ Mẹ Hằng Cứu Giúp

Bảo vệ Sự Sống

PHÁ THAI

  “Người không được giết người” – Đây là một giới luật trong Kitô Giáo, thuộc về giới răn thứ năm. Giới luật này là một nguyên lý...

Nghiệm sinh giữa đời

MÓN QUÀ VÀNG

Một người cha đã trách mắng đứa con gái năm tuổi của mình vì đã phung phí một tờ giấy gói quà màu vàng sang trọng. Vốn không thích hình thức nên...

Công cha nghĩa mẹ

Quà của Bố

Mẹ ơi đoái thương

TÔI VÀ MẸ – MẸ VÀ TÔI

Xin thú nhận ngay từ đầu: tôi không phải là đứa con gần gũi với Mẹ Maria. Khi được rửa tội, tôi có một trong ba vị Bổn Mạng là Mẹ. Tôi lớn...

Báo Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Báo Ephata

Niềm vui Giáng Sinh

Đơn khúc niềm tin