Chia sẻ chuyên đề

Nghiệm sinh giữa đời

HÃY QUÊN CHUYỆN CŨ

Một ngày kia, Đức Phật đang thuyết pháp, có một người đến nhổ vào mặt ngài. Ngài lấy khăn lau và nói: “Còn gì nữa không?” Người kia bỏ...

Công cha nghĩa mẹ

Quà của Bố

Báo Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Báo Ephata

Niềm vui Giáng Sinh